ಸಿಲೇಬ್ರೆಟೀಸ್ …ಈ ತನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆ ,ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ನಟಿಮಣಿಯರು ಅದ್ಯಾಕೊ ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ […]

Read more...
Devotional