ಹೌದು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿಯು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಜ್ ಎನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು […]

Read more...
Devotional
Health News