ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
Last update: 2 days ago

ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ..ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದಾ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯು […]

ಮೆಟ್ರೋ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..

ಮೆಟ್ರೋ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಜನರು ಮೆಟ್ರೊ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದು ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ..‌ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಮೆಟ್ರೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ […]
City
Last update: 2 days ago

Health
Last update: 2 days ago

Home

November 30, 2017
Daily Editor in Chief

Read more...

Devotional